ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Meter)

วัดค่าแรงดันไฟฟ้า , กระแส ,พลังงานไฟฟ้า และค่า POER FACTOR    หรือ จะทำเป็น DATA LOGGER เพื่อเก็บค่าพลังงานที่ใช้ และสามารถปริ๊นท์ค่าออกมา หรือนำไปวิเคราะห์พลังงานได้

เครื่องกันขโมยเข้าบ้าน

เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน  SENSOR ตรวจจับพบ ก็จะสั่งให้โทรหาเจ้าของบ้านทันทั โดยใช้โทรศัพท์บ้าน

เตรื่องตรวจหาสารที่ทำจากเหล็ก

ตรวจหาวัสดุที่ทำมาจากเหล็ก เช่นอาวุธมีด หรือวัสดุที่ทำมาจากเหล็ก

CD สอนการเขียนโปรแกรม PIC

เรียนร฿ด้วยตัวเอง ในราคาประหยัด

PIR SENSOR , MOTION SENSOR

SENSOR ตรวจจับการเคลื่อนไหว

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com