ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เครื่องเติอนเมื่อสายไฟ 3 เฟสโดยลักตัด

 คุณสมบัิติของเครื่อง

1. สามารถบันทึกเบอร์ได้ 3 หมายเลข

2. ระยะเวลาหน่วงที่เช็คว่า มีเฟสใดหาย ประมาณ 1 นาที ไว้สำหรับไฟตก ไฟกระพริบ

3.มีระบบ Backup  ด้วยแบตเตอร์รี่

4. มีระบชาร์จแบตเตอร์รี่ในตัว

5. เมื่อ มีการลักขโมยตัดสายไฟ เครื่องจะโทรหา เบอร์ที่ได้บรรทึกไว้

6. ถ้าภายใน 20 นาท หลังจากการโทรแล้ว ไม่มีใครมากดปุ่มหยุดการโทร เครื่องจะโทรซ้ำอีกครั้ง

7. มีไฟ LED โชว์สถานะของแต่ละเฟส  ถ้าเฟสไหนหาย LED เฟสนั้น จะดับไป
IoT Alarm

เครื่องเตือนอุณหภูมิสูงเกิน เตือนด้วย IoT
IoT Alarm
เครื่องเตือนไฟดับ-ไฟมา พร้อมสั่งการทำงาน
เครื่องควบคุมปัณมน้ำระยะไกล ด้วย LoRa
เครื่อข่าย เครื่องเตือนภัยผู้บุกรุก พร้อมส่ง SMS
เครื่องโทรเตือนอุณภูมิสูงต่ำ ด้วยเสียง อัโนมัติ
เครื่องส่ง SMS เตือนหลอดไฟเสีย สำหรับป้ายโฆษณา
เครื่องเตือนภัยรถมอเตอร์ไซด์ แสดงพิกัด PGS และตำแหน่งเสาส่งผ่าน SMS
้เตือนภัย โทรออกพร้อมเสียงที่อัดไว้
RFID READER + PIC
สั่งงาน ผ่านมือถือด้วย MT8870 V2 article
เครื่องเตือนภัยผ่านโทรศัพท์บ้านโดย MT8888
ควบคุมผ่านโมดูล MRF24J40MA
ควบคุมความชื้นผ่านโมดูล ZigBee
เครื่องส่งข้อมูลระยะไกล ผ่าน TRW-2.4G
เครื่องรับพิกัด GPSผ่าน SMS
เครื่องเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมเสียง และสั่งงานผ่าน SMS article
รับส่งข้อมูลผ่าน Module RF TR2500
เครื่องควบคุมการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ไร้สาย
รีโมทควบคุมพัดลม article
เครื่องควบคุมการเข้าออกโดยใช้RFID
สวิทซ์Remote Control ระยะไกลผ่าน RF 2.4GHz
แจ้งไฟดับผ่าน SMS
เครื่องปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการอ่านข้อมูลจาก RFID
เครื่องอ่านบัตรพนักงานด้วย RFIDCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com