ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เครื่องควบคุมปั๊มน้ำระยะไกล

 จะใช้สวิทซ์ลูกลอย เป็น Sensor ในการสั่งให้ ปั๊มน้ำ ที่อยู่ห่างไกลประมาณ 500 เมตร ทำงาน

 
สินค้าใหม่

เครื่องเตือนไฟดับด้วย SMS และส่งข้อความเข้า LINE
เครื่องตรวจจับผู้บุกรุกแล้วส่ง SMS พร้อม App Android
IoT Alarm ตรวจจับขโมย
Smart Alarm
DVD สอนเขียนโปแกรม Micro Controller PIC ด้วย XC8 พร้อมตัวอย่างโค้ด ประยุกต์ใช้งาน
Smart Meter V2
Smart Meter
Smart Timer
เครื่องส่ง SMS อัตโนมัติ
แผงโทรอัตโนมัติจากโทรศัพท์บ้าน
เครืองเตือนด้วยเสียง พร้อมสั่งงานผ่าน SMS
เซนเซอร์ วัดความชื้นในดิน
Pic Robot Car Start Kit1
เครื่องเล่นไฟล์เสียง (WAVE PLAYER)
เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดเก็บลงใน SD CARD
LineTrackingRobot PicPV1
เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC ด้วยภาษา C ด้วยตัวเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com