ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ประยุกต์ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด สำหรับการผลิต

 

ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีขบวนการผลิต หลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอน จะมีการทำงานต่างกัน  โรงงานจึงคิดใช้บาร์โค้ด ในการระบุการทำงานให้แต่ละขั้นตอน  โดยเครื่องที่ทำขึ้นมา จะต้องสามารถเก็บค่าบาร์โค้ดที่เป็นรหัสการทำงาน ได้ถึง 20 ขั้นตอน

ที่แผงจะมีมีปุ่ม สำหรับการเก็บค่าจากการอ่านค่า จากเครื่องสแกนบาร์โค้ด มาเก็บไว้ที่ตัว Micro Controller ก่อน โดยบาร์โค้ดที่อ่านก่อน จะเป็นลำดับที่ 1 บาร์โค้ดสุดทา้ยจะเป็น 20    ตัวเครื่อง จะต้องแยกให้ออกว่า บารืโค้ดที่อ่านจากเครื่องสแกน เป็นลำดับที่เท่าไหร่  พร้อมจะมีจะเอาท์พุท 20 ช่อง ไฟ 24โวลท์ ออกตามตัวลำดับของบาร์โค้ดด้วย

จากรูป ตัวเลขโชว์ 18 มาจากเครื่องสแกนบาร์โค้ด อ่านบาร์โค้ดที่ 18 และจะมีเอาท์พุทออกช่องที่ 18 เป็นเวลา 5 วินาที

 

หลักการทำงาน

จะใช้ PIC ที่มี USB OTG  หรือเป็น USB HOST  อ่านค่าจากเครื่อง สแกนบาร์โค้ดที่เป็น USB  โดยจะต้องมีปุ่ม 3 ปุ่ม

คือ 1. สำหรับตั้งค่าลำดับบาร์โค้ด

       2. ปุ่ม SAVE

       3. ปุ่ม READ  เพื่ออ่านค่า บาร์โค้ด ว่า อ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่

นำค่าบาร์โค้ด ที่จะใช้ในการผลิต สแกนเด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด แล้ว กดปุ่ม SAVE เก็บค่าลงใน Micro Conotroller

เมื่อจะอ่านค่า บาร์โค้ดว่า เป็นลำดับที่เท่าไหร่ ก็ตั้งโหมด สำหรับการทำงาน เมื่อเครื่องสแกนบาร์โค้ด สแกน บาร์โค้ดตัวไหน ก็จะแสดงลำดับที่ของบาร์โค้ดตัวไหน ที่ 7 เซกเมนท์ 2 หลัก  พร้อมมีเอาท์พุท ออกตามช่องที่โชว์เป็นตัวเลขด้วย

 

 

 

 

 
หลากหลายผลงาน

IoT Temp สำหรับโรงพยาบาล
IoT temp alarm
เครื่องอ่่านค่าจาก instrument USB
เครื่องควบคุม อุณหภูมิ และความชื้น สำหรับโรงเพาะเห็ด
DataLogger Watt &Temperature
Smart Meter
Speed DC Motor Control
WiFi Temp Control
WiFi Real Time Clock Control
ESP8266 Control Hardware
Temperature Control กับ Android
เตือนไฟไหม้ส่ง SMS รับด้วย App Android
สั่งงานด้วยเสียง ภาษาไทย
DataLogger
ส่งข้อมูลระหว่าง คอม2เครื่องผ่าน TCP/IP
RS232 TO LAN
PIC18F สั่งงานผ่านหน้าเวปเพจ
3Phase Energy Data Logger
เครืองเช็คผู้เข้าเรียน โดยใช้ Finger Print ส่งผ่าน Zigbee
อ่านข้อมูลจากเครื่อง ScanBarCodeด้วย PIC24F OTG
ส่งข้อมูลผ่าน RF ด้วย nRF2401
เครืองสแกนลายนิ้วมือ ส่งค่าผ่าน ZIGBEE
เทส Strain Gauge
สั่งงานด้วย มืิอถือ และSMS กลับเพื่อยืนยันคำสั่ง
เครื่องตัดลวดรัดของ อัตโนมัติ
เครื่องอ่าน LoadCell 4 หัว
แผงดิสเพลย์นาฬิกา และอุณหภูมิ
เครื่องเตือนเมื่อความชื้นในดินสูง
การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ STM32
ชุดส่งข้อมูลเข้า Computer โดยผ่าน PORT USB
้ครื่องควบคุม DC SERVO MOTOR สำหรับงาน CNC
เครื่องควบคุม STEPPING MOTOR ขนาดใหญ่
เครื่องอ่านค่าความเร้็วของจานหมุนมิเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องอ่านค่าจากเครื่อง FingerPrint article
PIC ติดต่อกับ จอ Touch Screen
วัดค่าสัญญาณ Anakog ด้วย MCP3551 ความละเอียด 22 บิท
สั่งงาน ผ่านมือถือด้วย MT8870
เครื่องเช็คสายไฟคอนเน็คเตอร์
เครื่องขายกระดาษอัตโนมัติ
VB STEPPER CONTROL
HDD-Color
mTouch
เครื่องวัดความเร็วรอบ
GPS-TRACKER
แผงชุดควบคุมความเร็วDC MOTOR
ไฟวิ่งกำลังสูง
วงจรชาร์ตแบตสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า
เครื่องอ่านค่าน้ำหนักจากLoadCell
ชุดควบคุม BLDC ด้วย AVR MEGA8 article
การควบคุมการสั่งงานผ่านอินเตอร์เนท โดยใช้ Rabbit 2200
วงจรชาร์จเจอร์พลังแสงอาทิตย์
Display โชว์ค่าแสดงผล
แผงควบตุมไฟดิสเพลย์ 64ดวง
แผงควบตุมเกม PS2 แบบหยอดเหรียญ
Digittal Watt-Hour Meter
Servo Valve รถมอเตอร์ไซด์ article
เครื่องขายกระดาษอัตโนมัติ article
เครื่องขายกระดาษอัตโนมัติ
แผงแปลงDB9 เป็น DB25 article
Key Board Simulator article
DATA LOGGER 2 ช่อง article
Internet หยอดเหรียญ
เครื่องเติอนเมื่อสายไฟ 3 เฟสโดยลักตัด
เครื่องส่ง SMS เตือนไฟดับ
เครื่องตั้งเวลา
เครื่องวัดความชื้นในดิน Soil moisture Meter
เครื่องเช็คสายคอนเน็คเตอร์
เครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะพูดได้
เครื่องMonitorการทำงาน เครื่องจักรผ่าน Web Page article
มีหลายแบบ หลายแนว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com