ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เครื่องเตือนไฟดับด้วย SMS

                   1.   เครื่องเตือนไฟดับ แล้ว SMS

 

 ดูที่นี่  -> www.course-mcu.com/index.php

 

 

 

 

 

สามารถนำไปเตือนไฟดับ ในบ่อเลี้ยงกุ้ง  แล้ว SMS ไปหาเจ้าของได้

คุณสมบัติของเครื่อง

1.  เมื่อไฟดับนาน 30 วินาที เครื่องจะส่ง SMS ไปหาเ้จ้าของเบอร์

2. และเมื่อไฟมาใหม่ นาน 30 วินาที เครื่องก็จะส่ง SMS ไปหาเจ้าของเบอร์

3. มี ชาร์จเจอร์บนแผง เรียบร้อยแล้ว

 

 

   2.   เครื่องเตือนไฟดับ  และ อุหภูมิสูงหรือตำ่เกิน แล้ว SMS

  เมื่ออุหภูมิ สูงหรือต่ำเกินกว่าที่ตั้งค่าไว้ เครื่องจะรอประมาณ 30 วินาที เพื่อให้มั่นใจว่า อุหภูมิสูงจริง ๆก็จะส่ง SMS ไปหาเจ้าของโทร

และเมื่อไฟฟ้าดับ หรือกลับมาปกติ เครื่องจะรอประมาณ 30 วินาที ถึงจะส่ง SMS ไปหาเจ้าของเบอร์โทร  ถ้าเจ้าของใช้ SmartPhone Android ก้สามารถใช้ App SmsAlert ได้  เมื่อติดตั้งแล้ว เปิดใช้งาน  เมื่อเครื่องส่งเ SMS ตือนมา Smart Phone จะส่ง Alarm ดังมาก่อน แล้วจึงมีเสียงเตือนด้วยคำพูด เตือนตามเหตุการณ์นั้นๆ เช่น พูดเตือนว่า  อุณหภูมิสูงเกินแล้วครับ เป็นต้น

นี่เป็นตัวอย่าง เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ เครื่องจะ ส่ง SMS มา ถ้าเปิด App SmsAert ก็จะมีเสียงเตือนเป็นคำพูด


สามารถตั้งค่า และวัดค่าอุณหภูมิ ได้ทศนิยม 1 ตำ่แหน่ง  

สายโพรบวัดอุหภูมิยาวประมาณ 1 เมตร ที่หัววัดหุ้มด้วย สเตนเลส

 จะส่ง SMS เตือน

1. อุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้

2. อุณหภูมิสูงต่ำกว่าที่ตั้งไว้

3. ไฟฟ้าดับ

4. ไฟฟ้ามาปกติ

5. อุณหภูมิกลับมาปกติ

และจะมีคำพูดเตือน 5 เหตุการณ์ด้วยกันบน App SmsAlert บน Smart Phone Android OS

 

 

 

 

=====================================================

     เครื่องเตือนภัยไฟไหม้ส่ง SMS

เครื่องเตือนภัยไฟไหม้ ผ่าน SMS โดยมี App เตือนภัยไฟไหม้ จะคอยจัดการกับ SMS ที่เข้ามา โดย ถ้าเป็นการตั้งค่าเบอร์โทร ก็จะบอกว่า มือถือที่โทร เป็นคนควบคุมที่เท่าไหร่ โดยจะมีเสียงพูดออกมา พร้อมกับข้อความโชว์ที่หน้าจอ และเมื่อไฟไหม้จริงๆ เครื่องจะส่ง SMS มาที่เบอร์แต่ละคนที่จำไว้ เมื่อ App ได้รับ SMSว่าไฟไหม้ ก็จะมีเสียงไซเรนดังออกมา พร้อมกับข้อความเด้งขึ้นที่หน้าจอ เสียงไซเรนจะดังไปเรื่อยๆ จนกว่าจะกดปุ่ม OK ที่หน้าจอ เสียงไซเรน ก็จะเงียบลง ที่หน้าจอยังคงข้อความเตือนไฟไหม้อยู่พร้อม วันที่และเวลา

 

 อีก Model    ใช่ร่วมกับ เตือน อุณหภูมิ สูงเกิน ผ่าน Web server  ด้วยการเก็บค่าเบอร์โทรศัพท์ ผ่านหน้าเวปเพจ  เมื่อ อุณหภูมิ สูงเกิน หรือไฟฟ้าดับ ก็จะส่ง SMS

 

 

 

 

 

 

คลิปแสดง ไฟดับส่ง SMSCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com