ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดเก็บลงใน SD CARD

    ราคา  3,350 บาท   (ไม่รวม SD CRD    )

   ค่าจัดส่ง 150 บาท

ค่าจัดส่ง 3,500 บาท

คุณสมบัติของเครื่อง

1. สามารถตั้งเวลาเครื่องได้โดยการเขียนวัน เวลา ลงใน SD CARD แล้วเครื่องจะอ่านค่า วัน เวลา แล้วเอาไปเซ็ท ในเครื่อง   ง่าย สะดวก ไม่ยุงยาก

2. เครื่องจะบันทึกคค่าแรงดันไฟฟ้า กระแส วัตต์ที่ใช้  KWHรวมสะสม   เวลา และวันที่ ไว้ในไฟล์ SD CARD  ในรูปของ ไฟล์  CSV  โดยสามารถ นำไปเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม EXCEL   แล้วจะนำไปวิเคราะห์ หรือ ทำเป็นกราฟ เพื่อวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าก็ได้

3 ในการเก็บค่า จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น DATA LOGGER กับส่วนที่เป็นค่าการใช้ไฟฟ้า หรือบิล ในแต่ละเดือน โดย จะเก็บเป็นเดือนๆไป เช่น เดือน มกราคม ก็จะมี 2 ไฟล์คือ

 1. ไฟล์ที่เป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ก็จะแสดง ค่าแรงดัน กระแส วัตต์ที่ใช้   Unit ที่ใช้ไฟ   ค่าไฟฟ้าที่ต้องเสีย  เวลา และ วัน

 2. ค่าใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดทั้งเดือน โดยจะแสดง วิธีการคิดค่าไฟฟ้า ให้ด้วยนะครับ

โดยจะแยกบิล ในแต่ละเดือน เช่น MAY-BIL.TXT  บิลค่าไฟสำหรัับเืดือน พฤษาคม  และ JUN-BIL.TXT  บิลค่าไฟสำหรัับเืดือน  มิถุนายน

OPTION พิเศษ 

1.   สามารถส่งค่าออก  RS232 , USB  หรือ 485 ได้

2.   สามารถ วัดกระแส 30 A   ,  50A   ได้ด้วย CT แบบ CLAMP

3.  สามารถเช็คค่า PF  ได้

 

 


ดังนั้น เมื่อครบ 12 เดือน ก็จะมี ไฟล์ทั้งสิ้น 24 ไฟล์  โดยแต่ละเดือน จะมี 2 ไฟล์  ตามที่กล่าวมา

 

 

ไฟล์ที่อยู่ใน SD CARD จะมีชื่อย่อตามเดือน เช่น MAY-LOG.CSV   สำหรับเดือน พฤษาคม  และ  JUN-LOG.CSV  สำหรับเดือน มิถุนายน 

 

 

ตัวอย่างเมื่อนำไฟล์ไปเปิดในโปรแกรม EXCEL  จะเห็นว่าให้รายละเอียด ตั้งแต่ แรงดัน (Volt)   กระแส(Current)  Watt   ค่าไฟฟ้า(Unit )ในแต่ละนาที เวลา และวันที

 

 

การติดตั้งใช้งานไม่ยุ่งยาก เพียงแต่นำสายไฟมาขันเข้าที่ขั้วสาย และเสียบปลักไฟ 220 โวลท์  ส่วนที่วัดกระแส ก็ปลดสายไฟหลักออก แล้วนำสายไฟหลักไฟคล้องผ่าน CT แล้วต่อสายไฟหลักเข้าดังเดิม ก็ใช้งานได้แล้ว

สามารถใช้กับ CT 100/5  ได้ ในกรณี ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูง ก็สามารถใช้ CT 100 / 5 ได้ เพื่อทำการวิเคราะห์ การใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน จนถึงเดือน  เพื่อหาทางประหยัดการใช้ไฟฟ้า ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สินค้าใหม่

เครื่องเตือนไฟดับด้วย SMS และส่งข้อความเข้า LINE
เครื่องตรวจจับผู้บุกรุกแล้วส่ง SMS พร้อม App Android
IoT Alarm ตรวจจับขโมย
Smart Alarm
DVD สอนเขียนโปแกรม Micro Controller PIC ด้วย XC8 พร้อมตัวอย่างโค้ด ประยุกต์ใช้งาน
Smart Meter V2
เครื่องควบคุมปั๊มน้ำระยะไกล
Smart Meter
Smart Timer
เครื่องส่ง SMS อัตโนมัติ
แผงโทรอัตโนมัติจากโทรศัพท์บ้าน
เครืองเตือนด้วยเสียง พร้อมสั่งงานผ่าน SMS
เซนเซอร์ วัดความชื้นในดิน
Pic Robot Car Start Kit1
เครื่องเล่นไฟล์เสียง (WAVE PLAYER)
LineTrackingRobot PicPV1
เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC ด้วยภาษา C ด้วยตัวเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com