ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
Pic Robot Car Start Kit1

Pic Robot  Car Start Kit1   ::   Model  Robot Car PV1.0

  ราคา  1,900 บาท     

  

สามารถโปรแกรมเข้าที่ตัวรถหุ่นยนต์ ได้เลย โดยผ่าน USB

เริ่มต้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม รถหุ่นยนต์ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจการทำงานพื้นฐานของระบบรถหุ่นยนต์ เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ระบบที่ซับซ้อนขึ้น

2. เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรมของ Micro Controller ด้วยภาษาซีได้

3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ Micro Contoller ในการควบคุมรถหุ่นยนต์ได้

4. สามารถเขียนโปรแกรม ทดลองรับสัญญาณอินฟาเรดได้

5. สามารถเขียนโปรแกรมทดลอง PWM ได้เพื่อปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้

6. สามารถเขียนโปรแกรมให้รถหุ่นยนต์เดินตามที่ต้องการได้

7. สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงาน Buzzer และ LED ให้ทำงานตามเหตุการณ์ต่างๆได้

 

จะมีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับรถหุ่นยนต์ และแถมโปรแกรมให้ด้วยครับชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
สินค้าใหม่

เครื่องเตือนไฟดับด้วย SMS และส่งข้อความเข้า LINE
เครื่องตรวจจับผู้บุกรุกแล้วส่ง SMS พร้อม App Android
IoT Alarm ตรวจจับขโมย
Smart Alarm
DVD สอนเขียนโปแกรม Micro Controller PIC ด้วย XC8 พร้อมตัวอย่างโค้ด ประยุกต์ใช้งาน
Smart Meter V2
เครื่องควบคุมปั๊มน้ำระยะไกล
Smart Meter
Smart Timer
เครื่องส่ง SMS อัตโนมัติ
แผงโทรอัตโนมัติจากโทรศัพท์บ้าน
เครืองเตือนด้วยเสียง พร้อมสั่งงานผ่าน SMS
เซนเซอร์ วัดความชื้นในดิน
เครื่องเล่นไฟล์เสียง (WAVE PLAYER)
เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดเก็บลงใน SD CARD
LineTrackingRobot PicPV1
เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC ด้วยภาษา C ด้วยตัวเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com