ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เครื่องเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมเสียง และสั่งงานผ่าน SMS article

 

สามารถสั่งเปิด ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 ชุด ได้โดยผผ่าน SMS

โทรแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้พร้อมเสียง ที่อัดไว้ใน IC อัดเสียงว่าเกิดไฟไหม้ที่ไหน สามารถโทรแจ้งได้ 2 เบอร์

โทรแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการบุกรุกพร้อมเสียง ที่อัดไว้ใน IC อัดเสียงว่าเกิดการบุกรุกโจรกรรม สามารถโทรแจ้งได้ 2 เบอร์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดใน 2 เหตุการณ์ จะโทรไปหาที่เบอร์ที่ได้โปรแกรมไว้ รอจนกว่าจะมีคนมารับสาย ก็จะมีเสียงพูด ออกมา แลเมื่อวางสายแล้ว ก็จะโทรไปอีกเบอร์ ดำเนินการเดียวกัน เป็นสิ้นสุดการแจ้งเตือนภัย

ที่แผง ก็สามารถอัดโปรแกรมใหม่ ,เล่นซ้ำ ,รีเซ็ท และเลือกเสียงพูดได้

ใช้ Micro Controller MCS51 เป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมด
หลากหลายผลงาน

เครื่องอ่่านค่าจาก instrument USB
เครื่องควบคุม อุณหภูมิ และความชื้น สำหรับโรงเพาะเห็ด
DataLogger Watt &Temperature
Smart Meter
Speed DC Motor Control
WiFi Temp Control
WiFi Real Time Clock Control
ESP8266 Control Hardware
Temperature Control กับ Android
เตือนไฟไหม้ส่ง SMS รับด้วย App Android
สั่งงานด้วยเสียง ภาษาไทย
DataLogger
ส่งข้อมูลระหว่าง คอม2เครื่องผ่าน TCP/IP
RS232 TO LAN
PIC18F สั่งงานผ่านหน้าเวปเพจ
ประยุกต์ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด สำหรับการผลิต
3Phase Energy Data Logger
เครืองเช็คผู้เข้าเรียน โดยใช้ Finger Print ส่งผ่าน Zigbee
อ่านข้อมูลจากเครื่อง ScanBarCodeด้วย PIC24F OTG
ส่งข้อมูลผ่าน RF ด้วย nRF2401
เครืองสแกนลายนิ้วมือ ส่งค่าผ่าน ZIGBEE
เทส Strain Gauge
สั่งงานด้วย มืิอถือ และSMS กลับเพื่อยืนยันคำสั่ง
เครื่องตัดลวดรัดของ อัตโนมัติ
เครื่องอ่าน LoadCell 4 หัว
แผงดิสเพลย์นาฬิกา และอุณหภูมิ
เครื่องเตือนเมื่อความชื้นในดินสูง
การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ STM32
ชุดส่งข้อมูลเข้า Computer โดยผ่าน PORT USB
้ครื่องควบคุม DC SERVO MOTOR สำหรับงาน CNC
เครื่องควบคุม STEPPING MOTOR ขนาดใหญ่
เครื่องอ่านค่าความเร้็วของจานหมุนมิเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องอ่านค่าจากเครื่อง FingerPrint article
PIC ติดต่อกับ จอ Touch Screen
วัดค่าสัญญาณ Anakog ด้วย MCP3551 ความละเอียด 22 บิท
สั่งงาน ผ่านมือถือด้วย MT8870
เครื่องเช็คสายไฟคอนเน็คเตอร์
เครื่องขายกระดาษอัตโนมัติ
VB STEPPER CONTROL
HDD-Color
mTouch
เครื่องวัดความเร็วรอบ
GPS-TRACKER
แผงชุดควบคุมความเร็วDC MOTOR
ไฟวิ่งกำลังสูง
วงจรชาร์ตแบตสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า
เครื่องอ่านค่าน้ำหนักจากLoadCell
ชุดควบคุม BLDC ด้วย AVR MEGA8 article
การควบคุมการสั่งงานผ่านอินเตอร์เนท โดยใช้ Rabbit 2200
วงจรชาร์จเจอร์พลังแสงอาทิตย์
Display โชว์ค่าแสดงผล
แผงควบตุมไฟดิสเพลย์ 64ดวง
แผงควบตุมเกม PS2 แบบหยอดเหรียญ
Digittal Watt-Hour Meter
Servo Valve รถมอเตอร์ไซด์ article
เครื่องขายกระดาษอัตโนมัติ article
เครื่องขายกระดาษอัตโนมัติ
แผงแปลงDB9 เป็น DB25 article
Key Board Simulator article
DATA LOGGER 2 ช่อง article
Internet หยอดเหรียญ
เครื่องเติอนเมื่อสายไฟ 3 เฟสโดยลักตัด
เครื่องส่ง SMS เตือนไฟดับ
เครื่องตั้งเวลา
เครื่องวัดความชื้นในดิน Soil moisture Meter
เครื่องเช็คสายคอนเน็คเตอร์
เครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะพูดได้
เครื่องMonitorการทำงาน เครื่องจักรผ่าน Web Page article
มีหลายแบบ หลายแนว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com