ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เครื่องเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมเสียง และสั่งงานผ่าน SMS article

 

สามารถสั่งเปิด ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 ชุด ได้โดยผผ่าน SMS

โทรแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้พร้อมเสียง ที่อัดไว้ใน IC อัดเสียงว่าเกิดไฟไหม้ที่ไหน สามารถโทรแจ้งได้ 2 เบอร์

โทรแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการบุกรุกพร้อมเสียง ที่อัดไว้ใน IC อัดเสียงว่าเกิดการบุกรุกโจรกรรม สามารถโทรแจ้งได้ 2 เบอร์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดใน 2 เหตุการณ์ จะโทรไปหาที่เบอร์ที่ได้โปรแกรมไว้ รอจนกว่าจะมีคนมารับสาย ก็จะมีเสียงพูด ออกมา แลเมื่อวางสายแล้ว ก็จะโทรไปอีกเบอร์ ดำเนินการเดียวกัน เป็นสิ้นสุดการแจ้งเตือนภัย

ที่แผง ก็สามารถอัดโปรแกรมใหม่ ,เล่นซ้ำ ,รีเซ็ท และเลือกเสียงพูดได้

ใช้ Micro Controller MCS51 เป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมด
IoT Alarm

เครื่องเตือนอุณหภูมิสูงเกิน เตือนด้วย IoT
IoT Alarm
เครื่องเตือนไฟดับ-ไฟมา พร้อมสั่งการทำงาน
เครื่องควบคุมปัณมน้ำระยะไกล ด้วย LoRa
เครื่องเติอนเมื่อสายไฟ 3 เฟสโดยลักตัด
เครื่อข่าย เครื่องเตือนภัยผู้บุกรุก พร้อมส่ง SMS
เครื่องโทรเตือนอุณภูมิสูงต่ำ ด้วยเสียง อัโนมัติ
เครื่องส่ง SMS เตือนหลอดไฟเสีย สำหรับป้ายโฆษณา
เครื่องเตือนภัยรถมอเตอร์ไซด์ แสดงพิกัด PGS และตำแหน่งเสาส่งผ่าน SMS
้เตือนภัย โทรออกพร้อมเสียงที่อัดไว้
RFID READER + PIC
สั่งงาน ผ่านมือถือด้วย MT8870 V2 article
เครื่องเตือนภัยผ่านโทรศัพท์บ้านโดย MT8888
ควบคุมผ่านโมดูล MRF24J40MA
ควบคุมความชื้นผ่านโมดูล ZigBee
เครื่องส่งข้อมูลระยะไกล ผ่าน TRW-2.4G
เครื่องรับพิกัด GPSผ่าน SMS
รับส่งข้อมูลผ่าน Module RF TR2500
เครื่องควบคุมการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ไร้สาย
รีโมทควบคุมพัดลม article
เครื่องควบคุมการเข้าออกโดยใช้RFID
สวิทซ์Remote Control ระยะไกลผ่าน RF 2.4GHz
แจ้งไฟดับผ่าน SMS
เครื่องปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการอ่านข้อมูลจาก RFID
เครื่องอ่านบัตรพนักงานด้วย RFIDCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ที่อยู่ 181/208 หมู่9 ซ.หนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 Tel 02-455-2494 Mobie 081-362-6915 :email :: mcujun@gmail.com